نکاتی پیرامون ساختمان و ساختمان داری

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

لیست وظایف مدیر ساختمان

  • انجام تمامی امور مشترک آپارتمان
  • رسیدگی ، حفظ و نگهداری از تاسیسات و بنای اصلی آپارتمان
  • مجری اصلی تصمیمات هیئت مدیره ساختمان‌
  • معین نمودن میزان شارژ ماهیانه هر واحد و جمع آوری آن از اهالی ساختمان
  • رسیدگی به اعتراضات و حل و فصل اختلافات به وجود آمده میان ساکنین
  • بیمه نمودن ساختمان در برابر حوادث
  • حفظ و آرشیو صورت جلسات و اطلاع رسانی تصمیمات به افراد غایب
  • مسئول ارائه رسید تسویه حساب هزینه‌های ساختمان
  • پیگیری امور مربوط به بازسازی و تعمیرات کلی یا بخشی از ساختمان

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

بیمه آتش‌سوزی در ساختمان‌ها بر عهده چه کسی است؟

چندی پیش یکی از واحدهای یک ساختمان مرکز تجاری-تفریحی آتش گرفت، به طوری که ناگهان شعله‌های آتش از طبقه دوم زبانه کشید و به دیگر واحد‌ها سرایت کرد. حالا تکلیف خسارت واردشده چیست؟ پرداخت هزینه آن بر عهده کیست؟
🔸بر اساس نص صریح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور مجموعه ساختمان انتخاب می‌شود، مسئولیت دارد کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش‌سوزی بیمه کند.
بنابراین مدیری که به این وظیفه عمل نکند، مسئول جبران خسارات واردشده به مالکان یا ساکنان است؛ این مسئولیت این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی را که در اثر آتش‌سوزی وارد شده است مطالبه کند.
🔸نکته :لازم به ذکر است چنانچه میزان خسارات واردشده تا100 میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی می‌توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است، خسارت دریافت کنند.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

مدت زمان مدیریت ساختمان چقدر است؟

مدت زمان مدیریت ساختمان، مطابق با آئین نامه و قانون تملک آپارتمان ها، 2 سال است. البته مجمع عمومی می تواند این زمان را افزایش دهد. در واقع در صورت اتمام مدت زمان تصدی جایگاه مدیریت ساختمان، اعضای مجمع پس از تشکیل جلسه در این خصوص تصمیم گیری می کنند.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

اجاره پارکینگ خانه به مالکان همان ساختمان ایرادی ندارد؛ اما اجاره‌دادن پارکینگ آپارتمان به افراد غریبه و غیرساکن ممنوعیت قانونی دارد، حتی ممکن است امنیت ساختمان را تهدید کند.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Copyright® 2023 Designed by Alireza Esfandiyar